Om oss

Management-IT (MIT) er et norsk leverandøruavhengig IKT-konsulent-/ rådgivningsselskap innen ledelse, IKT-strategi, omstilling, prosjektledelse, anskaffelser, juridisk rådgivning, systemrådgivning , infrastruktur , IT-arkitektur og sikkerhet.

MIT ble etablert i 2000, og har langvarige og interessante oppdrag for noen av Norges mest spennende bedrifter, som legger til grunn at Management-IT representerer den beste 10 % i markedet og tildeler oppdrag deretter. MIT legger vekt på å ansette personer som kombinerer høy faglig kompetanse (typisk Master-nivå) med lederegenskaper og relevant erfaring fra både prosjektledelse og IKT-fag.

Vi legger til grunn PMIs prosjektmetodikk og ITIL ligger som grunnlag for mye av vår tenkning rundt IKT tjenestestyring. MIT vil kontinuerlig utvikle den faglige kompetansen hos konsulentene i takt med markedets behov. Vi legger vekt på at våre kunder skal kjenne igjen MIT-kvaliteten hos alle våre konsulenter.

Våre konsulenter jobber selvstendig og på kundens premisser. Vi er usnobbete og ønsker at våre konsulenter skal tenke og utføre sine oppdrag som om de skulle vårt ansatt hos kunden.

Ved siden av å ha et høyt faglig nivå har MIT et sterkt tverrfaglig miljø, med både teknologer, økonomer og jurister, noe som gjør oss i stand til å hjelpe våre kunder med mange forskjellig typer oppdrag. Dette reflekteres også i vårt tjenestespekter. Se “Våre tjenester". Vi har en komplett verktøykasse med aktuelle kompetanser.

MIT er medlem av Abelia, NORTIB (hjemmesidepeker til MIT), DND, PMI Norge og itSMF.

MIT er opptatt av miljø og kvalitet og har utarbeidet en egen Kvalitets- og miljøhåndbok.