bilde-rodt-tre

Prosjektledelse

Hos Norges fremste virksomheter gjennomføres prosjekter, som både i norsk og internasjonal målestokk betraktes som store, komplekse og nyskapende.

Til slike prosjekter kombineres ofte egen ekspertise med det ypperste fra konsulentmarkedet. MIT er stolte av å opptre på en slik arena.

Metodikker og prosedyrer som MIT benytter er tilpasset og utprøvd gjennom en rekke vellykkede prosjekter og basert på Project Management Institute (PMI) rammeverk. PMI har over 650.000 medlemmer i 185 land og regnes som verdens ledende organisasjon for prosjektledelse. Konsulentene våre har også bred erfaring med å benytte oppdragsgivernes prosedyrer og metoder

Eksempel på prosjekter vi har erfaring fra:

  • Leveranseprosjekter
  • Utviklingsprosjekter
  • Anskaffelsesprosjekter eller "Bid Management"
  • IKT-restruktureringsprosjekter
  • Outsourcingsprosjekter
  • Strategi- og utredningsprosjekter
  • Anvendelse av ITIL-rammeverket

Vår profil er at vi tilbyr prosjektledere som også har en sterk fagforankring innen økonomi, juss eller IKT avhengig av hva som passer best i det enkelte prosjekt. Prosjektleder benytte også andre MIT-konsulenter for å dekke tverrfaglige behov.