bilde-svaner

Systemrådgivning

Konsulentene våre har lang fartstid og stor, faglig bredde innen systemrådgivning, og vi kan tilby avansert kompetanse og "hands on"-erfaring i å skreddersy applikasjoner og innen områdene systemintegrasjon, dokumenthåndtering, databaser, programmering, porting og WEB. Vi dekker alle deler av systemutviklingsprosessen, fra tilbud til endelig leveranse (prosjektledelse, spesifikasjon, arkitektur/design, test, feilretting, konfigurasjonsstyring og vedlikehold). Vår uavhengighet gjør at vi ofte blir anmodet om å bistå på oppdragsgivers side i større IT-prosjekter.  MIT kan også tilby erfarne instruktører innen dokumenthåndtering, Unix, programmering og SQL

Innenfor systemrådgivningsområdet kan vi bistå med:

 • IT-prosjektledelse/teamledelse
 • IT-testledelse
 • IT-strategi
 • IT-planlegging
 • IT-arkitektur/-infrastruktur
 • IT-organisasjon
 • IT-sikkerhet/informasjonssikkerhet
 • Internett-/intranettanvendelse
 • Produktevaluering og produktvalg
 • Systemplanlegging
 • Telefonistøttesystemer
 • Kvalitetssikring/evaluering av IT-prosjekter