bilde-tommer

Anskaffelser

MIT fokuserer særlig på offentlige anskaffelser med tilhørende regelverk. Våre konsulenter har bistått ved en rekke tyngre, offentlige anskaffelser og har solid kunnskap om de særlige krav i lover og forskrifter som må følges i den forbindelse. Vi har også solid erfaring innen det private næringslivet. Vi disponerer personell som har hatt oppdrag for en rekke større, profilerte anskaffelsesprosjekter som dekker hele offentlig sektor (stat, kommune og fylke).

Innenfor anskaffelsesområdet kan vi bistå med:

  • Behovsanalyser og kravspesifisering
  • Valg og gjennomføring av aktuelle anskaffelsesprosedyrer
  • Utarbeidelse av konkurransegrunnlag
  • Evaluering av tilbud/anbud
  • Gjennomføring av forhandlinger
  • Utforming av kontraktsdokumenter