bilde-vann

Omstillinger

Våre konsulenter har mange års ledererfaring og har arbeidet med strategier i næringsliv og offentlig forvaltning, herunder både kommunal og statlig virksomhet. Erfaringene spenner fra å ha vært avdelingsdirektr i statlig departement til å ha vært ledere og direktører i konsulentfirmaer med ansvar for forretningsutvikling, etablering av nye selskaper etc. Sammen med våre samarbeidspartnere har vi lang erfaring med å bistå kundene i omstillings- og omorganiseringsprosesser. En vesentlig faktor er åkombinere fagkunnskap om IT, økonomi og organisasjonsutvikling med kunnskap om forretningsrådgivning. Vår profil er å se disse tjenestene i sammenheng og dermed kunne levere helhetlige løsninger som forankres i kundens viktigste forretningsprosesser. Våre tjenester må sees som en verktøykasse som også kan kombineres med tjenestene innenfor MIT sine øvrige forretningsområder.

Innenfor omstillingsområdet kan vi bistå med:

 • Organisasjonsutvikling
 • Teamutvikling
 • Strategiutvikling
 • IT-strategiutvikling
 • Omstillingsprosesser
 • Omstilling ved innføring av fagsystemer (saksbehandling, HR, økonomi, dokumentforvaltning etc.)
 • Rekruttering
 • Prosessvurderinger
 • "Management for hire"
 • "Outsourcing"
 • Økonomisk rådgivning
 • Verdi- og kost-/nytteanalyser
 • Gevinstrealisering
 • "Corporate Finance"
 • IT-revisjon
 • Kunnskapsstyring og -ledelse (Knowledge Management)
 • E-læring
 • FoU-prosesser