bilde-fjelltopp

IT-arkitektur og sikkerhet

MIT har i sin konsulentportefølje flere konsulenter som har hatt betydelige roller både innen for arkitektur og IT-sikkerhet, spesielt knyttet Norsk Hydro, Oslo kommune og helsesektoren. MIT har også en jurist som, bla. med bakgrunn fra Datatilsynet og Statskonsult, har jobbet spesielt med IT-sikkerhet, PKI/Digitale signaturer og personvernmessige problemstillinger.

MIT har flere konsulenter som har erfaring med BS7799/NS 17799-standardene, dvs. implementering av informasjonssikkerhet på operativt nivå.